خوراک آراِس‌اِس

بایگانی دسته‌ها: مسائل مربوط به خانوم ها

خشونت جنسي

نوشته‌شده در

باوری نسبتآ جمعی در جامعه وجود دارد که معتقد است «این مرد است که با زن سکس می کند» پس رابطه سکسی وجود دارد که مرد فاعل و زن مفعولش است. عقیده ای بدین سان می تواند نتایج رفتاری مختلفی در مردان و زنان به وجود آورد. در مردان می تواند به شیء انگاری زنان منجر شود، تصویری از زن که باید به مرد لذت جنسی دهد، در واقع زن به صورت کالایی مطلوب در می آید که وسیله ای برای ارضای نیاز های مردان است. بد تر آن که این تصور توسط باورهای عمومی و قانون تقویت می شود. باوری که مردان را از نظر جنسی فعال و شهوت شان را غیر قابل کنترل می‌داند و قانونی که تمکین جنسی را یک بار در هر چهار ماه برای مرد و شب و روز برای زن دانسته است. این ها همه باعث شده که مردان در چهارچوب دیوارهای خانه ، زن را مایملک خود بدانند و هر گونه برخوردی با آن را روا دانند و گاهی حتی ندانند که رفتارشان نوعی خشونت جنسی است.
بسیاری از زنان هم در شرایط مشابه دچار خشونت جنسی می شوند؛ بدون آن که خود بدانند. زنی که باور دارد باید در برابر شوهرش تمکین کند، وقتی شوهرش خشونت جنسی نسبت به او اعمال کرده و در شدید ترین نوعش به او تجاوز می کند احساس نمی کند که تجاوزی صورت گرفته و اگر هم حس بدی داشته باشد آن تجاوز نیست چرا که وظیفه اش را در برابر شوهرش انجام داده است. در واقع وقتی بحث ارادی بودن و تمایل به رابطه جنسی در مورد زنان بی اهمیت قلمداد و از لحاظ قانونی یک وظیفه دانسته شود، به لحاظ روحی هم تبدیل به یک وظیفه می شود. «باید شوهر را ارضاء کرد و گرنه می رود سراغ زنی دیگر».
مورد دیگر فرهنگی است که خود زنان را مقصر می¬داند، ترس از انگ خوردن از سوی دیگران با این نگرش که قربانی مقصر است، «چه کردی که شوهرت این کار را کرد، چه پوشیده بودی، چه جور خندیدی یا نشستی». تربیت غلطی که قابلیت دفاعی زن را پایین می آورد، چونمدام احساس می کند تقصیر خودش بوده .از بچگی به او گوشزد شده که دختر بدی هستی چون بد نشستی، بد خندیدی و… پس اگرمورد تجاوز و سوء استفاده جنسی یا خشونت جنسی هم قرار گرفت مقصر خودش است چون اوست که باعث تحریک جنسی مرد شده. اما کسی نیست که بگوید چرا مردان به خود اجازه چنین رفتاری را می دهند و این متجاوز است که فارغ از ظاهر، اعمال و رفتار قربانی، مسول رفتارش است.
بد بختانه این باور غلط منجر به خشونت زنان بر علیه زنان هم می شود که دامنه آن از سطح خفیف تری همچون ندادن حق انتخاب پوشش از سوی مادر و اعضای خانواده تا سطوح شدیدتری مثل گزارشی که در سایتی به این مضمون خواندم، گسترش دارد:
«در برخی از کشورهای آفریقایی وحشت از تجاوز جنسی به زنان و دختران چنان در تار و پود جامعه رخنه کرده است که گاه مادران برای پیشگیری از آن به راه هایی متوسل می شوند که فقط می شود آن را به کابوس تشبیه کرد. در برخی از این کشورها سینه های دخترانی که در آستانه بلوغ قرار دارند توسط مادران به وسایل گوناگون از میان برده می شود تا سبب تحریک مردان نشود. مادری به یک مددکار آلمانی گفت این کار را از وقتی که دخترانش هشت ساله بودند شروع کرد. «سنگ آسیاب رادر آتش داغ می کردم و محکم روی سینه هایشان می گذاشتم که بزرگ نشوند.» در کامرون از هر چهار دختر جوان یک دختر زیر این شکنجه قرار می گیرد تا از جذابیت جنسی اش کم شود. این گونه روش ها در مواردی به عفونت، سرطان سینه و ازمیان رفتن کامل هر دو سینه می انجامد. مادر این دختران هشت ساله می گوید «مادر من و مادر تمام دخترهای ده ما این کار را می کنند.» اغلب این دختران قادر به تغذیه شیر به نوزادان شان نمی شوند و نوزادان در اثر سوء تغذیه تلف می شوند. 38 درصد دختران پیش از یازده سالگی مورد این شکنجه ها قرار می گیرند. با اینهمه هنوز 41 درصد از زنان با این عمل موافق اند. این مددکار می گوید می ترسد کار به اینجا تمام نشود و در آینده مادران، برای حفظ دخترانشان از تهاجم مردها، بینی یا لب و اعضایی را که تصور می کند ممکن است سبب جلب نظر مردان شود، بردارند.»
خشونت جنسی پدیده ای است که به عنوان امری خصوصی از گذشته های بسیار دور در بین جوامع مختلف وجود داشته است. اما از دستاوردهای مبارزات زنان است که این پدیده به عنوان معضلی اجتماعی مطرح شده و برای آن به دنبال راه حل گفتمان اجتماعی است.
خشونت جنسی هر گونه رفتار غیر اجتماعی است که از لمس کردن تا تجاوز را در بر می گیرد. به عبارتی به هر نوع رفتار خشن جنسی یک فرد نسبت به فرد دیگر علی رغم مخالفت وی اطلاق می شود و می تواند با انگیزه تهدید، سوء استفاده، صدمه و آسیب جنسی انجام پذیرد.
رابطه جنسی اجباری پس از ازدواج، تجاوز جنسی، تن فروشی اجباری، ازدواج های زودهنگام، ختنه زنان، تست باکره گی، اجبار برقراری رابطه جنسی در ایام عادت ماهیانه و مواقع مریضی، توقعات غیر متعارف(مانند مرد مسنی که زن جوانش را مجبور به خوردن مدفوعش هنگام سکس می کرد)، حاملگی اجباری و …کلیه اعمالی که عملآ بدن زن را تحت کنترل قرار می دهند و نحوه استفاده زن از بدنش را تعیین می کنند را می توان خشونت جنسی دانست. کشتار نوزادان دختر و انتخاب جنسیت نوزادان هم نوعی دیگر از خشونت جنسی است.
در هر محیطی که زنان و دختران حضور داشته باشند خشونت جنسی می تواند رخ دهد. خشونت جنسی ممکن است در خانه توسط محارم، خویشاوندان و همسایگان و یا در محیط کار توسط همکاران و کارفرمایان و یا توسط غریبه ها در جاهای دیگرصورت پذیرد. اما همان طور که مشهود است این نوشتار بیشتر تمرکزش بر خشونت جنسی درون خانواده است که بیشتر از سوی افراد خانواده و یا در چهارچوب یک رابطه نزدیک میان زن و مرد اعمال می شود.
هر چند که معمولآ خانواده را امن ترین محیط برای زندگی و رشد و شکوفایی فرد می دانند ولی تجربه بسیاری از زنان نشان می دهد که محیط خانگی خیلی هم محل امنی برای آنان نبوده است.
عدم حمایت از قربانیان خشونت جنسی، سانسور شدید حکومتی و خود سانسوری قربانیان همگی باعث شده تا هیچ گونه آمار دقیقی در کشورمان از میزان خشونت جنسی در خانواده نداشته باشیم هر چند که در کشورهای دیگر هم آمارها خیلی دقیق و کامل نیست. در هر حال با نشان دادن آمارهای گرفته شده در سایر کشورها شاید بتوان حدس زد که در کشورمان چه خبر است.
وضعیت 24هزار زن در 11 کشور جهان نشان می دهد اغلب این زنان از سوی والدین بزرگ تر و شوهران شان بسیار بیشتر از افراد دیگر مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته اند.
آمار جهانی نشان می دهد که از هر 3 زن یک نفر در طول عمر خود به زور و یا با کتک وادار به رابطه جنسی شده است.
تحقیقات نشان داده است که بیشتر زنانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند در هنگام تجاوز در محلی بوده اند که تصور می کردند امن است و توسط افرادی مورد تجاوز قرار گرفته اند که مورد اعتماد بوده اند.
80 درصد تجاوزها بین آشنایان اتفاق می افتد.
90 درصد از بچه های مورد تجاوز قرار گرفته متجاوز خود را می شناسند. تقریبآ نصف آن ها از اعضای خانواده هستند.
برای حدود یک چهارم زنان آغاز خشونت از همان شب اول ازدواج و یک چهارم دیگر در همان هفته اول ازدواج است.
در سویس از هر پنج نفر یک نفر مورد خشونت جنسی قرار گرفته است.
بین دختران باردار 12 تا 16 ساله پرویی،90 درصد آبستنی این دختران ناشی از تجاوز جنسی از سوی بستگان نزدیک و عمدتآ در درون خانواده بوده است.
سازمان بریس که برای حقوق کودکان در سوئد کار می¬کند در گزارشی اعلام کرد که از هر 10 تجاوز 6 مورد آن در محیط خانه و توسط پدر بیولوژیک دختر صورت می گیرد و در اغلب موارد مادر یا مادر خوانده از موضوع آگاه است اما هیچ کاری انجام نمی دهد و هیچ دخالتی نمی کند.
بی تردید خشونت و آزار جنسی زنان به عنوان یکی از انواع انحرافات اجتماعی، از عوامل مهم اختلال امنیت فرهنگی، اجتماعی، نظم و انتظام جوامع محسوب می شود. خشونتی که در خانواده توسط همسر، برادر، پدر به وقوع می¬پیوندد شاید برای قربانی بیشترین عواقب روانی را داشته باشد. اما در کل در زیر به گوشه ای از پیامدهای خشونت جنسی اشاره می شود.
خشونت جنسی آثار زیان بار جدی بر سلامت جسمی قربانی دارد. از آسیب های وارده به اندام های تناسلی، مقعد، دهان و گلو تا موارد شدید که می تواند منجر به مرگ شود. خطر ابتلا به بیماری های مقاربتی همچون ایدز، سفلیس، سوزاک و… . زنانی که این گونه خشونت مخصوصآ نوع حاد آن را به صورت تجاوز تجربه می¬کنند ممکن است در آینده به درد مزمن لگن، درد شکم، نشانگان دفع تحریک دچار شوند. نشانه های جسمی و بدنی دیگر بعد از تجاوز می¬تواند شامل اختلالات خواب، دل آشوبی که بیشتر به صورت حالت تهوع است، سردرد و درد عضلانی اسکلتی، آزردگی واژن اشاره کرد.
آثار روانی که شاید بسیار ماندگارتر از دیگر آسیب¬ها باشد می¬تواند شامل موارد زیر باشد:
شوک احساسی، انکار، کابوس های شبانه، خاطرات ناخواسته یا فکر کردن درباره خشونت، عدم توانایی در تصمیم گیری، احساس گناه(قربانی مقصر است)، نا امیدی، افسردگی، ترس، نگرانی، عصبانیت، عدم امنیت، احساس بی حرمتی، ترس از خیابان یا خانه، احساس منفی به مردان، روابط آشفته با افراد ناهمجنس، ترس از تنهایی و…
آسیبهای جنسی هم از تبعات این گونه رفتار هاست که تجربه خشونت جنسی می تواند باعث شود قربانی دیگر لذتی در تجربه جنسی نیابد و آن را گونه ای از شکنجه بداند، این مسئله می تواند زندگی یک فرد را کاملآ دگرگون کند.
بارداری های ناخواسته، آسیب های اجتماعی و خانوادگی، فرار از خانه و …می تواند از دیگر پیامدهای خشونت جنسی علیه زنان باشد. هر چند که تن و جان های مورد آزار جنسی قرار گرفته در طول زندگی خود این آسیب ها را به همراه دارند و این صدمات به راستی قابل اندازه گیری نیستند.
در ایران برای مقابله با این گونه خشونت ها در خانواده نه تنها قانون درخوری وجود ندارد بلکه قوانینی وجود دارند که خودشان می توانند زمینه ساز خشونت علیه زنان باشند. در صورتی هم که زن بخواهد برای خشونتی که در خلوت خانه رخ داده شکایت کند باید آن قدر مدرک و شاهد بیاورد و مراحل پر پیچ و خم را طی کند که از کرده خود پشیمان شده و سرانجام به همان خانه ای که مورد خشونت واقع شده بود بر می گردد ،چون امکان اخذ چهار بار اقرار یا فراهم آوردن چهار شاهد در مواردی که خشونت جنسی در خلوت اتفاق افتاده گاه غیر ممکن است.
در قوانین بعضی از کشورها از جمله سوئد مرد نمی تواند بدون رضایت زنش با او رابطه برقرار کند و اگر این اتفاق علی رغم مخالفت زن رخ هد عمل مرد تجاوز محسوب می شود و دارای مجازات کیفری است. هر چند تنها به مدد اصلاح و تغییر قوانین نمی توان جایگاه فرودستانه زنان را در جامعه ارتقا داد ولی تغییرات ساختاری در قوانین می تواند پیش شرط حرکت های بعدی به نفع زنان محسوب شود.
متجاوز به عنف، متجاوز به عنف است و این مسئله ارتباطی به رابطه خویشاوندی ندارد پس ازدواج نباید حق یک زن را برای حمایت در مقابل خشونت را از بین ببرد. پس با اقدام جهت تصویب قانونی در جهت محکومیت تجاوز شوهر به زن می توان به نتایج مفید آن در آینده امیدوار بود. باید برای انسان بودن مبارزه بیشتری کرد

سکس؛ از عوامل اصلی طلاق در ایران

نوشته‌شده در

اخیرا افزایش نرخ طلاق در ایران به ویژه در شهرهای مذهبی توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرده است.

بر اساس کلیک آمار سازمان ثبت احوال ایران، تعداد ازدواج های ثبت شده در چهار ماه نخست سال ۱۳۹۰ نسبت به مدت مشابه در سال گذشته تنها ۳ درصد افزایش یافته در حالی که تعداد طلاق های ثبت شده در این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد بیشتر شده است؛ یعنی نرخ رشد طلاق در این مدت بیش از سه برابر نرخ رشد ازدواج بوده است.

آمار ارائه شده توسط مسئولان قوه قضائیه ایران هم از وجود ١٢ هزار پرونده طلاق توافقی طی یک ماه در سراسر ایران خبر می‌دهد و این نوع طلاق را دومین موضوع پرونده های مدنی معرفی می کند. متقاضیان این نوع طلاق در هشتاد در صد موارد زنان هستند که ٤٠ در صد آنان در دوران عقد بسر می برند یا کمتر از سه سال سابقه زندگی مشترک دارند.

بسیاری از کارشناسان در ایران دلایلی چون عدم شناخت کافی زوج از یکدیگر، دخالت خانواده، توقعات نامعقول دو طرف از هم، عدم وفاداری، اعتیاد، مشکلات عاطفی، مشکلات اقتصادی، کوتاه بودن مدت آشنایی، تفاوت راه های آشنایی دو طرف و از همه بیشتر مشکلات جنسی را به عنوان عوامل مهم افزایش آمار طلاق بر شمرده اند.

برخی تحقیقات میدانی که در نقاط مختلف ایران انجام شده است، مسایل جنسی را مهمترین عامل طلاق آن دسته از زوج ها در ایران معرفی می کند که کمتر از پنج سال پس از ازدواج از هم جدا می شوند.

رابطه جنسی، فراتر از عمل جنسی

تجربیات و تحقیقات نشان می‌دهند که رابطه مستقیمی بین کیفیت «ارتباط عاطفی» و «ارتباط جنسی» انسان ها وجود دارد.

رابطه زناشویی سالم و همراه با تفاهم و احترام متقابل که در آن دو طرف بتوانند در مورد نیازهای عاطفی و جنسی خود به راحتی و بدون ترس از قضاوت شدن گفتگو کنند و از ملاک‌های ارزشی یکدیگر مطلع باشند، محیط مناسب و امنی برای دو طرف ایجاد می کند و می تواند بستر یک رابطه رضایت بخش جنسی شود.

طبیعت زن و مرد و انتظارات متفاوتشان، «رابطه جنسی» را از صرف «عمل جنسی» متمایز می کند.

«رابطه جنسی» فرای توانایی جسمی در انجام «عمل جنسی» است. در جریان «رابطه جنسی» که نوع رضایت بخش آن موجب ارضای جنسی دو طرف می شود، دیگر نیازهای دو طرف هم ارضا می شوند. نیازهایی چون دوست داشته شدن، درک شدن، احساس امنیت و مورد قبول طرف مقابل واقع شدن.

عدم آشنایی با خصوصیات و ویژگی های جنس مخالف عامل مهمی است که موجب مواجه شدن افراد با ناهمخوانی جنسی و عدم توانایی در برقراری یک رابطه جنسی رضایت‌ بخش می شود.

ممکن است با استناد به همین عامل، بتوان تفاوت معنی داری که در زمینه علل طلاق بین ایران و کشورهای غربی وجود دارد را توضیح داد.

در کشورهای غربی هم مشکلات جنسی یکی از دلایل مهم طلاق به حساب می‌آید، اما همچون ایران در صدر فهرست علل قرار نمی گیرد. بیشتر آمارهای موجود، مشکلات ارتباطی، عدم احساس خوشبختی، عدم تفاهم و مشکلات مالی را پیش از مشکلات جنسی، به عنوان عامل طلاق در کشورهای غربی نشان می دهند.

ناتوانی جنسی مرد، سرد مزاجی زن

کارشناسان در ایران ناتوانی جنسی در مردان و سرد مزاجی در زنان را به عنوان رایج ترین مشکلات جنسی مطرح می کنند.

آمارهای جهانی هم نشان میدهند که از هر ده مرد در دنیا یکی از ناتوانی یا عدم تحریک پذیری جنسی رنج می برد. با این حال بسیاری از این مردان در مورد این مشکل سکوت کرده و آن را به مدت طولانی از همسرشان مخفی نگاه داشته و حتی با پزشک خود نیز در میان نمی گذارند.

عدم آگاهی و اطلاع کافی موجب می شود که آن‌ها از یک سو اهمیت مسئله را درک نکنند و از سوی دیگر از راه حل های نوین موجود برای حل آن بی بهره بمانند. شرایط اجتماعی جامعه‌ و تصور غالب از «مردانگی» و انتظار بالا از «مرد»، می‌تواند به دو چندان شدن این معضل در کشوری مثل ایران بیانجامد.

همچون ناتوانی جنسی در مردان، سرد مزاجی زنان هم می‌تواند دلایل فیزیکی یا روانی داشته باشد.

فشار خون، بیماری قلبی، دیابت، مشکلات هورمونی و مصرف دارو از جمله عوامل فیزیکی هستند که می‌توانند به اختلالات جنسی منجر شوند. استرس، افسردگی، اضطراب، عدم اعتماد به نفس، سابقه آزار جنسی و تمایلات سرکوب شده همجنسگرایانه هم نمونه‌هایی از عوامل روحی و روانی تاثیرگذار بر اینگونه اختلالات به حساب می آیند.

رانش های جنسی، منبع احساس گناه

در کنار علت های گوناگون فیزیکی و روانی، نقش جامعه، الگوهای تربیتی و باورهای سنتی – مذهبی را هم در بروز مشکلات جنسی نباید نادیده گرفت.

پرورش در محیط خانوادگی که در آن والدین برای کنترل فرزندان یا بر اساس باورهایشان، مسایل جنسی را بد و قبیح جلوه می‌دهند، موجب می‌شود که رانش های جنسی نه تنها طبیعی پنداشته نشوند، بلکه به منبع احساس گناه بدل گردند.

آموزش جنسی به‌موقع و مناسب سن در جوامعی مثل ایران، اغلب قربانی نگاه دینی و سنتی شده است. همین نگاه در برخی از خانواده‌ها باعث شده سکس و رابطه جنسی نه تنها مشمئز کننده و زشت دانسته شود، بلکه سرکوب شده و طبیعتا نقش خانواده هم در آموزش جنسی فراموش شود. شاید همین مجموعه شرایط است که موجب شده حتی فارسی سخن گفتن درباره مسایل جنسی – به جز جوک گویی – به سختی میسر شود. این فقر ادبیات جنسی، همراه با عدم آگاهی، باعث ضعف دو طرف در بیان نیازهای جنسی می‌شود که به نوبه خود بر کیفیت رابطه دو طرف تأثیر می گذارد.

کلاس‌های مشاوره: تنها راه حل؟

بسیاری از کارشناسانان در ایران بر اهمیت کلاس های مشاوره قبل از ازدواج و حتی در برخی موارد بعد از ازدواج تاکید می کنند. در این کلاس ها مسایل تنظیم خانواده و مشکلات زناشویی ناشی از اختلالات جنسی به طور خلاصه به زوج ها آموزش داده می شود. دولت ایران قصد دارد در آینده در کلاس‌های بعد از ازدواج هم مشکلات عاطفی و مسایل زناشویی زوج ها را مورد توجه قرار دهد.

اما آیا تنها شرکت کردن در چند جلسه مشاوره قبل از ازدواج می‌تواند از بروز مشکلات جنسی جلوگیری و تداوم یک رابطه را تضمین کند؟ مشکلاتی که عموما ناشی از بزرگ شدن در محیط های خانوادگی و اجتماعی هستند که در آن سکس به جای اینکه امکانی برای لذت جنسی دو طرف تلقی شود، تنها وسیله تولید مثل، وظیفه زناشویی یا راهی برای ارضای شهوات مردان است.

تجربه نشان می‌دهد که آشنایی با ویژگی‌ها و نیازهای روحی و فیزیکی جنس مخالف در چند جلسه میسر نمی شود. علاوه بر آن درک و برداشت غلط از مقوله سکس و در بعضی موارد فایق آمدن بر ترس‌های درونی شده از رابطه جنسی، کار آسانی نیست. با توجه به پیچیدگی و شخصی بودن این مشکلات، به نظر نمی‌رسد که تنها با در اختیار گذاشتن اطلاعات عمومی در زمینه روابط زناشویی و تأکید بر جنبه تنظیم خانواده، بتوان به حل این مشکل کمک کرد.

قطعاً هر نوع آموزش به هر میزان برای پیشگیری یا کمک به حل بعضی از مشکلات زناشویی مفید است. اما نکته‌ای که نباید از یاد برد این است که آموزش، یک روند طولانی است و نخستین مدرسه ما در زندگی خانواده است. از همین رو شاید راه بنیادی تر برای حل مشکلاتی از این قبیل تلاش برای آموزش والدینی باشد که نخستین مربیان تربیتی افراد یک جامعه محسوب می شوند.

مشکلات جنسی به رغم آنکه در صدر عوامل طلاق معرفی شده‌اند نباید ما را از ابعاد دیگر این پدیده غافل کنند. ازدواج یک رابطه دو‌طرفه است و اغلب مشکلاتی که به طلاق منجر می‌شوند ریشه در ضعف یا عدم توانایی در برقراری یک رابطه سالم دارند. بخشی از مشکلات جنسی ناشی از مسایل روحی، می تواند بازتابی از اختلافات و عدم تفاهم در زندگی زناشویی باشد. به همین دلیل است که آموزش روش‌های برقراری ارتباط سالم در خلال کلاس‌های قبل از ازدواج هم لازم به نظر می رسد.

منبع: بی بی سی

كاهش درد قاعدگي

نوشته‌شده در

نا خوشی قبل از قاعدگی دو هفته قبل از شروع قاعدگی استروژن و پروژسترون ( هورمونهای زنانه ) افزایش می یابند.
این هورمونها چرخش دوره قاعدگی را تنظیم می کنند و از طرفی دیگر سیستم اعصاب مرکزی را نیز تحت تاثیر قرار می دهند.
در حالت طبیعی میزان این دو هورمون در بدن با یکدیگر در حالت تعادل است.
خارج شدن از این تعادل سبب بروز مشکلاتی می شود.

بدین صورت که اگر سطح استروژن بیش از حد طبیعی شود، فرد احساسی از نگرانی و اضطراب خواهد داشت و هنگامیکه میزان پروژسترون بیش از حد طبیعی شود فرد به افسردگی و بی حالی دچار می گردد.
بطور معمول خارج شدن میزان این دو هرمون از حالت تعادل تا چندین روز و تا زمانی که دوره قاعدگی بعدی آغاز شود ادامه می یابد و به عبارتی دیگر با شروع خونریزی تعادل اولیه بر قرار می گردد.
لازم به ذکر است که از علائم دیگر این نوسانات هورمونها و عدم تعادل آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد : میل شدید به شیرینی جات و پر خوری، تورم، افزایش وزن، سر درد، آکنه، درد شدید پستانها و کمر درد.
در یک فرد ممکن است چند علامت با هم و یا تنها یکی از علائم نمایان شود.
نا خوشی قبل از قاعدگی

همچنین ممکن است حالات فرد تغییر کند و علائم در او جابجا شود.
اما علائم هرچه باشد باید توجه کنید که با شروع قاعدگی تمام این حالتها به ناگهان از یبن می رود و فرد احساس آرامش خواهد کرد.
علائم ذکر شده به (( سندرم قبل از قاعدگی )) موسوم می باشند و بطور متوسط ۳۵ تا ۵۰ در صد زنان را در بین سنین ۲۰ تا ۵۰ سالگی تحت تاثیر قرار می دهند.
به نظر میر سد عوامل معینی مانند ازدواج کردن و زایمان احتمال بروز این سندرم را افزایش می دهند.
از طرفی دیگر گفته شده است که این مشکل ممکن است جنبه ارثی داشته باشد.
همه افرادی که از سندرم قبل از قاعدگی رنج می برند دارای علائم یکسان نبوده و همچنین شدت ناراحتیشان نیز یکسان نیست و علاوه بر آن واکنش مشابهی نسبت به درمان یکسان از خود نشان نمی دهند.
لازم به ذکر است که بروز این تغییرات حالت در زنان، می تواند یکی از علل طلاق باشد.
شما با انجام اعمال زیر می توانید در بر طرف کردن علائم فوق الذکر قدم مؤثری بردارید : آرامش خود را حفظ کنید : اتخاذ تدبیری مثبت و دلگرم کننده می تواند در غلبه بر مشکل، شما را یاری رساند و حتی از بروز علائم جلوگیری به عمل آورد.
بهتر است در مکانی آرام بنشینید و به خود تلقین کنید که از بدن سالمی برخوردار هستید و کاملا از عهده تنشهای عصبی بر می آئید.
تعداد وعده های غذایی را افزایش و حجم هر وعده را کاهش دهید : بعضی از پزشکان رژیم غذایی کم حجم و به دفعات را توصیه می کنند و همچنین تاکید می کنند که از مصرف نوشیدنی و شیرینیهایی که حاوی قند مصنوعی می باشند پرهیز کنید و به جای آن مصرف میوه را جایگزین کنید.
مصرف فراورده های لبنی را کاهش دهید : بیش از یک یا دو بار در روز شیر، پنیر، ماست مصرف نکنید چرا که لاکتوز موجود در فراورده های لبنی مانع از جذب منیزیوم، می تواند افزایش ترشح استروژن را سبب شود.
از مصرف چربیها خودداری کنید : بهتر است به جای مصرف چربیهای حیوانی مثل کره از روغن های اشباع نشده مثل روغن ذرت و آفتابگردان استفاده نمائید.
روغنهای حیوانی با بالا بردن سطح استروژن ممکن است در ایجاد سندرم قبل از قاعدگی دخالت داشته باشند.
از مکملهای غذایی استفاده کنید : تعدادی از ویتامینها و مواد معدنی و حتی اسیدهای آمینه می توانند علائم این سندرم را کاهش دهند.
ویتامین ب ۶ B6 : تحقیقات نشان می دهد که افزایش مصرف این ویتامین سبب تسکین علائمی نظیر تغییرات روحی، تورم نقاط مختلف بدن، دردناک شدن پستان، نفخ، اشتیاق به مصرف شیرینی و خستگی می شود.
ویتامین A و D : این دو ویتامین می توانند در جلوگیری از بروز آکنه و افزایش چربی پوست نقش مؤثری داشته باشند.
ویتامین C : این ویتامین در کاهش تنشهای عصبی نقش بسزایی دارد و از سوی دیگر مانند یک آنتی هیستامین طبیعی عمل کرده و علائم آلرژی را که در بعضی زنان، قبل از قاعدگی تشدید می شود، بر طرف می سازد.
کلسیم و منیزیوم : این دو ماده معدنی با کمک یکدیگر در بر طرف کردن علائم این سندرم مؤثر می باشند.
کلسیم از گرفتگی و درد قبل از قاعدگی ممانعت می کند و منیزیوم اشتیاق شدید به خوردن غذا را تحت کنترل در می آورد.
منیزیوم همچنین به ثبات حالات روحی کمک کرده و از طرفی دیگر به جذب کلسیم کمک می کند.
تیروزین : این اسید آمینه برای تولید دوپامین ( یکی از مواد شیمیایی مغز که مانع از افسردگی می شود ) ضروری می باشد.
بنابراین می تواند در رفع حالات نگرانی و افسردگی که در این سندرم ظاهر می شود مفید واقع شود.
مصرف نمک را کاهش دهید : به منظور کنترل تورم ۷ تا ۱۰ روز قبل از شروع قاعدگی مصرف نمک را محدود کنید.
از غذاهای حاوی فیبر استفاده کنید : فیبر به حذف استروژن اضافی کمک می کند.
از غذاهای حاوی فیبر می توان به سبزیجات، حبوبات و غلات اشاره کرد.
همچنین موادی نظیر جو و ارزن علاوه بر داشتن فیبر، سرشار از منیزیوم نیز می باشند.
از مصرف کافئین پرهیز کنید : مصرف قهوه، چای، شکلات و سایر مواد حاوی کافئین، هنگام بروز این سندرم، سبب تشدید علائمی چون دردناکی پستانها، نگرانی و اضطراب می شود.
از مصرف الکل بپرهیزید : افسردگیهایی که قبل از شروع قاعدگی پدیدار می شوند با مصرف الکل تشدید می گردند.
الکل همچنین علائمی نظیر خستگی و اشتیاق به مواد قندی را افزایش می دهد.
: از مصرف الکل بپرهیزید از مدرها استفاده نکنید : بسیاری از افراد که از سندرم قبل از قاعدگی رنج می برند بطور معمول از داروهای دیورتیک ( ادرار آور ) به منظور مداوای تورم بدن خود استفاده می کنند.
اما باید به این نکته توجه کنند که این داروها سبب دفع مواد معدنی ارزشمند بدن نیز می شوند و در نتیجه خود ایجاد مشکل خواهند کرد.
بنابراین بهترین راه کنترل تورم، محدودیت در مصرف و الکل می باشد.
ورزش کنید : ورزشهای سبک از احتباس مایعات و در نتیجه تورم، با افزایش جریان خون، جلوگیری می کنند.
علاوه بر این ورزش سبب افزایش تولید آندوفینها (مخدرهای طبیعی بدن ) شده و فرد احساس بهتری ایجاد می کند.
پیاده روی، شنا، دویدن آهسته مناسب می باشند.
برای کسب نتیجه بهتر لازم است یک یا دو هفته قبل از ظاهر شدن علائم شروع به انجام این ورزشها نمود.
از تنشهای عصبی دوری کنید : به نظر می رسد که زنان مبتلا به این سندرم در برابر فشارهای عصبی حساستر می باشند.
بنابراین بهتر است با گوش دادن به موزیکها آرام و انجام فعالیتهایی که به آنها آرامش می دهد این زمان را سپری کنند.
همچنین داشتن تنفس عمیق و استراحت بیشتر به آرامش در فرد کمک می کند.
برنامه ریزی معینی داشته باشید : با انجام هدفهای موقتی که در نظر می گیرید، از در خود فرو رفتن اجتناب کنید.
این عمل را حتی به بهای متوقف کردن برنامه های روزانه خود انجام دهید.
همچنین بهتر است که برنامه هایی چون مهمانی را تا زمانیکه آمادگی آن را پیدا می کنید به تعویق بیاندازید.
اشتهای خود را تحت کنترل در آورید : اشتهای زیاد به دلیل تاثیر میزان بالای پروژسترون برروی مرکز اشتها در مغز می باشد.
از طرفی وجود این حالت می تواند یک مکانیسم دفاعی طبیعی بدن باشد.
چرا که هنگام قاعدگی زنان مقدار زیادی خون از دست می دهند و خوردن بیش از حد معمول آنها نباید با این میل طبیعی مبارزه کرد اما باید توجه کرد که این اشتهای زیاد را باید تا حدی کنترل کرد.
آگاه باشید که میل به پر خوری حدود ۷ تا ۱۰ روز قبل از شروع قاعدگی بروز کرده و سپس متوقف می شود.
در این زمان بهتر است مبارزه را متوقف کرده، خواب کافی داشته باشید و مقدار زیادی مایعات بنوشید و هنگامی که میل به خوردن شیرینی در شما پدیدار می شود، میوه جات و سبزی مصرف کنید.

سوالات رايج در مورد آ يو دي

نوشته‌شده در
1.آیا آی یو دی ممكن است در بدن حركت كرده و به قسمت های بالایی شكم، معده و قلب كشیده شود؟خیر. آی یو دی وسیله متحرکی نیست که بتواند حرکت کند و معمولا در جای خود باقی می ماند. از طرف دیگر مسیری در رحم برای حرکت آی یو دی به سمت بالا وجود ندارد. تنها امکان جابه جایی آی یودی به طرف پایین و داخل واژن است که خطری برای سلامت فرد ندارد.
2.آیا آی یو دی باعث عفونت رحم و در نتیجه چسبندگی و خشكی رحم می شود؟خیر. آی یو دی باعث ایجاد عفونت دستگاه تناسلی زنان نمی شود و بنابراین مشکلات چسبندگی، خشکی رحم و بیماری های زنانگی با آن به وجود نمی آید. با توجه به اینکه تا مدتی پس از کارگذاری آی یو دی ترشحات طبیعی دهانه رحم کمی زیاد می شود، با رعایت نکات بهداشتی باید از عفونی شدن آن جلوگیری کرد.
3.آیا آی یو دی باعث به وجود آمدن دردهایی مانند درد كمر، درد هنگام خون ریزی ماهیانه، درد زیر شكم، ساق پا، ران، استخوان و دیسك كمر می شود؟خیر. آی یو دی اندازه کوچکی دارد و فشاری به هیچ ناحیه ای از بدن مانند استخوان، ساق پا، ران و کمر وارد نمی آورد. ممکن است در 2 تا 3 ماه پس از گذاشتن آی یو دی درد کمی در ناحیه کمر، زیر شکم و هنگام قاعدگی ایجاد شود که در صورت نیاز با مسکن های معمولی برطرف خواهد شد.
4.آیا آی یو دی باعث لکه بینی و نامنظم شدن قاعدگی شده و با زیاد کردن مقدار خون ریزی، كم خونی به وجود می آورد؟آی یو دی در بعضی از افراد ممکن است باعث افزایش میزان خون ریزی عادت ماهیانه و لکه بینی شود که این مشکل معمولا طی 2 تا 3 ماه بعد از گذاشتن آی یو دی رفع می شود. برای برطرف کردن لکه بینی آی یو دی نیازی به خوردن قرص های خوراکی پیشگیری از بارداری نیست. كم خونی با آی یو دی در افرادی دیده می شود كه خون ریزی شدید با آی یو دی برای آنها به وجود آید. مشكل كم خونی در معاینه های دوره ای آی یو دی بررسی می شود و اگر وجود داشته باشد با قرص آهن به راحتی قابل درمان است.
5.آی یو دی باعث مشکلات رحمی مانند افتادگی رحم و كوچك شدن اندازه رحم می شود؟خیر. آی یو دی با توجه به اندازه و نحوه اثر و جنس آن نمی تواند باعث افتادگی رحم و یا تغییرات اندازه رحم شود. عوامل اصلی افتادگی رحم تعداد زیاد بارداری ها، زایمان های سخت و…. است.
6.آی یو دی باعث به وجود آمدن سرطان رحم می شود؟خیر. عفونت های درمان نشده و مسایل ژنتیکی از عوامل بروز سرطان رحم بوده و آی یو دی احتمال به وجود آمدن سرطان های رحم و دهانه رحم را کاهش می دهد.
7.آی یو دی حالت گزیدگی ایجاد می کند؟خیر. آی یو دی قدرت گزیدن ندارد. از طرفی رحم عضو بی حسی است، به طوری که فرد در هنگام بارداری درد یا خارش ناشی از بزرگ شدن رحم را حس نمی کند.

نکاتی مهم و حیاتی در رابطه جنسی

نوشته‌شده در

نکات رابطه جنسی اهمیت زیادی برای آقایان دارد چون به آنها کمک می کند بتوانند فعالیت جنسی را به مدت زیادتری ادامه دهند. مردها معمولاً حین رابطه جنسی بیش از اندازه تحریک می شوند که باعث می شود خیلی زود ارضاء شوند و طرف مقابلشان نتواند به اندازه کافی از سکس لذت ببرد. همه آقایون دوست دارند که بتوانند رابطه جنسی را بیشتر طول بدهند اما به خاطر نداشتن اطلاعات و تجربه کافی نمی توانند طرفشان را به خوبی ارضاء کنند. تفاوت بسیار زیادی بین جنسیت خانم ها و آقایون وجود دارد. مردها به سکس فقط به چشم یک فعالیت جسمی نگاه می کنند درحالیکه خانم ها آن را یک فعالیت احساسی می دانند که از طریق آن می توانند به طرف مقابلشان نزدیک تر شوند. شریک زندگی مثل معمایی می ماند که فقط زمانی می توانید آن را حل کنید که نکات و کلیدهای آن را بدانید. بنابراین، برای کمک به آن دسته از مردهایی که با مشکل ارضاء کردن معشوقشان روبه رو هستند در این مقاله نکات مفیدی ارائه می کنیم.

 

1. پیش نوازی

این بخش مهمترین بخش برای لذت بخش تر کردن سکس است. و اهمیت زیادی دارد چون به هر دو طرف کمک میکند قبل از شروع سکس به خوبی تحریک شوند. یادتان باشد آقایان در تقریباً 2 دقیقه به ارگاسم می رسند درحالیکه این زمان برای خانم ها حداقل 10 دقیقه است. به همین علت پیش نوازی راه خیلی خوبی برای آقایون برای طولانی تر کردن سکسشان است. مردها باید به خانم ها اجازه دهند که در پیش نوازی به درجه ارگاسم برسند و بعد سکس را شروع کنند تا هر دو نفر با هم ارضاء شوند.

 

2. ارتباط کلامی

ارتباط نکته بسیار مهمی است که باید جدی بگیرید. باید در طول فعالیت جنسی با طرفتان حرف بزنید در غیر اینصورت زنها احساس خواهند کرد که فقط به یک چیز اهمیت می دهید و آن هم سکس است. یادتان باشد که خانم ها با حرف زدن بیشتر تحریک می شوند و برای جلب نظر آنها لازم نیست حتماً لمسشان کنید، می توانید به طور کلامی اینکار را بکنید.

 

3. درک علایق و عدم علایق

مردها در طول سکس فقط کاری که خودشان دوست دارند را انجام می دهند اما درک علاقه ها و عدم علاقه های طرف مقابل در لذت بخش تر کردن سکس برای هر دو طرف اهمیت زیادی دارد. تصور کنید که هر کاری که خودتان دوست دارید و طرفتان دوست ندارد را انجام دهید، مطمئناً ایجاد مشکل خواهد کرد و آنوقت طرفتان دیگر راغب به سکس با شما نخواهد بود. درک متقابل اولین قدم در سکس است. آقایون باید از شریک جنسی خود بپرسند که آیا حرکت خاصی را دوست دارند یا نه و اگر دوست نداشتند سعی کنند در طول سکس از آن حرکات دوری کنند.

 

4. توجه به کل بدن طرف مقابل

خانم ها دوست ندارند که مردها فقط به اندام تناسلی آنها توجه داشته باشند. آقایون باید بدانند به جز اندام تناسلی، بدن خانم ها قسمت های دیگری هم دارد که باید به آن توجه کنند. مثل سینه ها، باسن، گردن، ران ها، گوش ها و لب ها و سایر نقاطی که درکنار ناحیه تناسلی باید به آنها توجه شود. شاید تعجب کنید وقتی بفهمید که خانم ها می توانند با تحریک سینه ها هم به ارگاسم برسند پس لطفاً به آنها هم توجه خاص داشته باشید. یادتان باشد با بدن او سخت و خشن برخورد نکنید، نوازش ملایم هم او را تحریک خواهد کرد.

 

5. تحسین کردن

تحسین کردن نکته دیگری برای آقایون است که نقش بسیار مهمی در عشق بازی ایفا می کند. از قدیم گفته اند که خانم ها از تعریف و تمجید خوششان می آید و وقتی اینکار را می کنید او واقعاً آنرا احساس می کند. لطفاً دقت کنید که این تحسین ها باید واقعی باشند در غیر اینصورت نتیجه ای که می خواهید عایدتان نمی شود. با گفتن اینکه به او بیشتر از هر چیز دیگری در دنیا نیاز دارید و هر کاری برایش انجام می دهید، تحسینش کنید. می توانید خیلی ساده بگویید که بدنش را دوست دارید و خیلی عالی سکس می کند. این لذت خودتان را هم علاوه بر سرمستی او از آن تعریف و تمجیدها زیادتر می کند. تحسین کردن باعث می شود بتوانید بیشتر طرفتان را تحریک کنید.

 

6. خودداری از سکس زودهنگام

رابطه جنسی آخرین مرحله عشق بازی است که فقط زمانی باید زمانی انجام دهید که می خواهید لذت را به اوج خود برسانید. انجام زودهنگام سکس تناسلی تحریک خانم ها را کم می کند. همچنین می تواند برایشان دردناک باشد. یادتان باشد که باید قبل از شروع عمل جنسی اندام تناسلی خانم ها حسابی خیس شده باشد، و این مسئله فقط زمانی اتفاق می افتد که تحریک شده باشند. پس سعی کنید تحریکش کنید و به همه قسمت های بدنش لذت بدهید و وقتی در آخر آمادگی پیدا کرد خودش از شما خواهد خواست که عمل جنسی را آغاز کنید. پس یادتان باشد که عمل جنسی باشد آخرین عمل شما باشد و زمانی انجام شود که زن آمادگی آن را پیدا کرده باشد.

 

7. عاشقانه و احساساتی نگه داشتن فضا

یکی از مهمترین نکات درمورد سکس آقایان این است که عاشقانه و احساساتی سکس کنند. سکس عملی بسیار احساسی است اما به خاطر طبیعت و ذات مردان خیلی وقت ها این عمل برایشان به عملی فیزیکی و مکانیکی تبدیل می شود. سعی کنید حرکاتتان کند و همراه با عشق باشد و مطمئن باشید این احساسی به خانم ها می دهد که همیشه آرزویش را داشته اند. عشق و احساس بخش لازم و ضروری سکس است پس سعی کنید احساسی تر رفتار کنید. فقط به خاطر عمل جنسی سکس نکنید، آن را راهی بدانید برای بالا بردن احساستان.

 

8. شوخ طبعی

خانم ها عاشق شوخ طبعی مردان هستند. سعی کنید سکس را به عملی خنده آور و شادی بخش تبدیل کنید و ببینید که چقدر طرفتان دوست خواهد داشت. به خودتان بخندید و اینکار باعث می شود فضا عاشقانه تر شود. خانم ها اینکه آقایون سعی می کنند به خنده بیاندازندشان را خیلی دوست دارند. جوک گفتن مخصوصاً جوک های سکسی را هم می توانید امتحان کنید اما دقت کنید که شوخ طبعیتان به مسخره کردن طرف مقابل منتهی نشود.

 

9. نظافت

خانم ها عاشق مردهای مرتب و تمیز هستند. منظورمان از تمیز بودن این نیست که موهای اندام تناسلیتان را بتراشید، اما بهتر است که آنها را کوتاه کنید.  بدنتان را تمیز نگه دارید و اگر بدنتان بو می دهد حتماً از پودر یا اسپری استفاده کنید. قبل از سکس یک دوش سریع بگیرید و هم بدنتان را خوب تمیز کنید. تمیزی بدن برای خانم اهمیت زیادی دارد و اگر بدنتان اینطور نباشد حتی ممکن است از سکس کردن با شما خودداری کنند.

 

10. هیجان و لذت

تجربه کردن با سکس خیلی مهم است چون عادات همیشگی باعث یکنواخت و خسته کننده شدن آن می شود. می توانید حرکات مختلف را امتحان کنید تا آن یکنواختی از بین برود. اما دقت کنید که طرفتان با آن حرکات راحت باشد. همچنین سکس کردن در محیط های مختلف باعث از بین بردن یکنواختی آن می شود و هیجان بیشتری به رابطه می دهد. سکس ایستاده یا جلوی آینه یا روی صندلی واقعاً برایتان پر از هیجان خواهد بود.

پس اگر می خواهید که رابطه جنسی لذت بخش و فوق العاده ای داشته باشید، لطفاً نکاتی که در این مقاله ذکر شد را به نحو احسن رعایت کنید. این نکات به شما کمک می کند سکسی طولانی تر و دلنشین تر داشته باشید.


نکات مهم رابطه جنسی مخصوص خانم ها

در طول این سالها من یک الگوی خاصی را بین خانم ها مشاهده کرده ام که به نظر می رسد از نظر فیزیکی و جنسی احساس عدم اطمینان و امنیت می کنند. همین مسئله باعث می شود که تصمیمات زیان بخشی درمورد رابطه شان بگیرند. خانم ها باید خودشان را قوی تر کنند. بدنتان را دوست داشته باشید (این تنها چیزی است که متعلق به شماست)، ببینید در سکس چه دوست دارید و چه دوست ندارید و یاد بگیرید که سکس برای لذت بردن است. خیلی مهم است که به خاطر داشته باشید ارتباط کلید اصلی هر رابطه خوب است و رابطه جنسی هم از آن مستثنی نیست. همه آدم ها سستیهایی دارند اما نباید آنها را در یک رابطه سالم دخالت دهند. درمورد این مشکلات خود با طرفتان حرف بزنید، برای از بین بردن آن تلاش کنید یا حداقل آن را به یک حد قابل کنترل برسانید.

در زیر به چند نکته اشاره می کنید که به شما برای داشتن رابطه جنسی بهتر کمک میکند:

 

1. بدانید که شما یک پرنسس هستید. اعتماد به نفستان را نشان دهید. آقایان از دیدن اطمینانی که به خودتان و رابطه جنسیتان دارید خیلی خوشحال می شوند. مردها خیلی دوست دارند که زنها به خودشان مطمئن باشند. اگر هنوز باور ندارید که یک پرنسس هستید، سعی کنید لباسهایی بپوشید که اعتماد به نفستان را بالا می برد و سکسی تر نشانتان می دهد. مرتب آرایشگاه بروید، ناخن هایتان را درست کنید و مدام این جمله را با خودتان تکرار کنید که یک پرنسس جذاب هستید تا زمانیکه شکل واقعیت برایتان بگیرد. فقط یادتان باشد که کارهایی بکنید که احساسی خوب به شما بدهد و اعتماد به نفستان را بالاتر ببرد. یک سرگرمی برای خودتان داشته باشید. اینکار باعث می شود اعتماد به نفستان تقویت شود. همینطور به مردها نشان می دهد که به جز رابطه علایق دیگری هم دارید.

 

2. دست از سوال کردن درمورد همسر و روابط جنسی قبلی آقایان بردارید. هیچ نیازی به دانستن آن ندارید و مطمئناً مردتان هم علاقه ای به صحبت کردن درمورد آن ندارد. اینکار فقط به حس حسادت ختم می شود که در یک رابطه سالم جایی ندارد. درمورد خودتان هم همینطور است. به هیچ وجه درمورد شوهر قبلی و کارهایی که آنها در سکس برایتان می کرده اند با طرفتان صحبت نکنید. مردها دوست ندارند فکر کنند که شما آنها را با کس دیگری مقایسه می کنید. پس این مسائل را فراموش کنید و بدانید که لابد مشکلی بین آنها بوده که از هم جدا شده اند.  آنچه مهم است این است که الان او با شماست پس گذشته ها را به گدشته واگذار کنید.

 

3. هیچوقت از تلاشهای طرفتان در رابطه جنسی انتقاد نکنید. با انتقاد کردن به آنها می گویید که آنچه را که باید برای شما انجام نمی دهند. این طرفتان را ناراحت می کند و جلوی تحریک شدنشان را می گیرد و خیلی وقت ها به خشم منتهی می شود. شاید درست باشد که آن نتیجه ای که می خواهید را در رابطه جنسیتان نمی گیرید اما انتقاد کردن راه اصلاح آن نیست. پس به جای آن رک و راست باشید و با او در این باره حرف بزنید. این گناه او نیست، چون نمی داند که شما چه دوست دارید و قبلاً هم به او نگفته اید. پس به او بگویید که چه سکسی دوست دارید و مطمئن باشید که او هم برای برآوردن نیازهای شما تلاش خواهد کرد.

 

یادتان باشد زیاد به خودتان سخت نگیرید، از بدنتان لذت ببرید، زندگیتان را دوست داشته باشید، سعی نکنید کسی باشید که نیستید و از اینها گذشته سعی کنید شاد باشید و از همه چیز لذت ببرید.

دنبال‌کردن

هر نوشتهٔ تازه‌ای را در نامه‌دان خود دریافت نمایید.

به 129 مشترک دیگر بپیوندید